تفاوت بین Westbahn و Zentralbahn در چیست؟


پاسخ 1:

من در راه آهن مرکزی و غربی کار کرده ام اما بیشتر در غرب. در حالی که وسترن با کشورهایی مانند گجرات راجستان مادیاپردش ماهاراشترا همراه است ، مرکزی مرکز عصبی راه آهن هند است ، زیرا از لحاظ جغرافیایی در مرکز http://India است. به روشی مرکزی ، به همراه راه آهن شمالی ، کل IR را کنترل می کند. بیشتر قطارهای معتبر مانند رجستانی (2 شب) در غرب فعالیت می کنند. قطار گلوله ای که بسیار مورد بحث است نیز در غرب کشور معرفی می شود. به دلیل ارتباط پیچیده آن با راه‌آهن همسایه ، مرکزی قادر به فعالیت نیست. قطارهای سریع بسیار سریع هستند. هر دو دفتر مرکزی راه آهن غربی و مرکزی در بمبئی واقع شده اند.