تفاوت بین شبه آلومینیوم و نشخوارکنندگان چیست؟


پاسخ 1:

یک نشخوارکننده دارای 4 شکم است. یک pseudoruminant 3 معده دارد. نمونه هایی از pseudoruminants للاما و جلبک است.

به طور کلی ، شبه به معنای چیزی است که وانمود می کند که چیزی اشتباه نیست.

در یک زمینه علمی ، شبه به چیزی گفته می شود که بسیار شبیه به دیگری است.

برای پیشنهادات در مورد چگونگی ساخت یک واژگان قدرتمند انگلیسی اینجا را کلیک کنید: چگونه یک واژگان قدرتمند انگلیسی بسازیم!

برای دروس واژگان رایگان در لیست پستی من مشترک شوید: https://davidfjames.com/email