تفاوت بین پیش بینی استهلاک و تأمین بدهی مشکوک چیست؟


پاسخ 1:

پیش بینی استهلاک

شرط استهلاک شرطی برای ماشین آلات ، تجهیزات و سایر املاک ، گیاهان و تجهیزات است که ارزش آن با گذشت زمان به دلیل فرسودگی و سایر عوامل مرتبط کاهش می یابد.

تهیه بدهی های مشکوک

پیش بینی حساب های مشکوک ، شرطی برای بدهکاران است. این امر در مورد بدهکارانی است که انتظار می رود وضعیت بدی داشته باشند و نمی توانند از طریق آنها وجهی پرداخت کنند.


پاسخ 2:

شرط استهلاک به تأمین مبلغ معینی تحت قانون شرکتها یا قانون IT در FIXED ASSETS LIKE BUILDING ، MASTINERY ، VEHICLE ، COMPUTER ، FURNITURE و غیره اشاره دارد.

شرط بدهی های بد و بدهی های بد مربوط به مبلغی است که شرکت از تجربه انتظار می رود / از آن انتظار می رود و اینکه SUNDRY DEBTORS / BOOKDEBTS / RECEIVABLES (هر آنچه شما آنها را می نامید) ممکن است درک نکند.