فرق بین سعادت و سعادت چیست؟


پاسخ 1:

سعادت بیشتر با رفاه عمومی ، با ارائه پیشرفت - در "سانتان" از بهار "پازو" - رشد حیوانات بدون بیماری ، گیاهان و درختان ، وسایل نقلیه و البته رفاه ارتباط دارد. این اصطلاح بسیار گسترده تر است و می توان آن را "تحقق همه خواسته های بشر - نه فقط سعادت" دانست.

ثروت مربوط به دارایی هایی است که شما در اختیار دارید. شخصی که دارای جهنم زیادی است اما فرزندان و اعضای خانواده گمشده او را نمی توان ثروتمند توصیف کرد ، حتی اگر ثروتمند باشد


پاسخ 2:

سعادت و ثروت قطعاً با هم همبستگی دارند و معمولاً می توان ثروت ایجاد کرد که به سعادت منجر شود ، اما مطمئناً آنها یکسان نیستند.

اول ، درست است که زمان خود را تعریف کنیم.

سعادت موفقیت و موفقیت همه است (می تواند در مورد سایر حیوانات نیز صدق کند ، اما این به نفع این توضیح نادیده گرفته نمی شود).

ثروت زمانی است که شخص درآمد زیادی کسب می کند ، درآمد بالایی دارد ، یا شاید چیز دیگری باشد که باعث شده است تا درآمد زیادی کسب کنند.

تفاوت این دو در این است که یکی صرفاً پول در داشتن پول (رفاه) است ، در حالی که دیگری صرفاً زندگی بسیار موفق است - شما منابع دارید ، سرپناه دارید و غیره (رونق). تنها شباهت بین این دو این است که معمولاً ثروت به شما امکان می دهد بسیار ثروتمند باشید. علاوه بر این ، افرادی که در خانواده های ثروتمند به دنیا می آیند ، تمایل بیشتری به ثروتمند شدن دارند.


پاسخ 3:

ثروت فقط یک جنبه مادی یا مالی از ثروت است. سعادت واقعی لذت بردن از سر کار ، داشتن روابط خوب ، داشتن خانواده خوب ، داشتن زندگی کافی ، لذت بردن از زندگی و سخاوتمند بودن برای دیگران و پول زیادی است که احتمالاً نمی توانید خرج آن کنید.