تفاوت بین عملگرایی ، سودگرایی و نتیجه گیری چیست؟


پاسخ 1:

اساساً ، همه آنها برای تعیین ارزش یا اخلاق خود به نتیجه یا پیامدهای یک عمل ، احتمالاً به درجات مختلف تکیه می کنند. من مطمئن هستم که کتاب هایی در این زمینه نوشته شده است ، اما این در واقع این است که من چگونه آنها را می بینم.

این ممکن است خیلی ساده باشد ، اما از یک مرد ساده سؤال کنید و یک جواب ساده خواهید گرفت.