تفاوت بین داروی متامفتامین و داروی خیابانی متامفتامین چیست؟ آیا نسخه دارویی متفاوت ساخته شده است؟


پاسخ 1:

متامفتامین دارویی ، که به عنوان Deoxyn به بازار عرضه می شود ، بسیار خالص است. در قرص های 5 میلی گرم ، به طور چشمگیری کمتر از دوز تفریحی متامفتامین است. همچنین برای اطمینان از عدم وجود آلاینده های خطرناک ، در محیط های کنترل شده کاملاً متفاوت ساخته شده است. بنابراین ، هر دسته دقیقاً یکسان صادر می شود. صنعت داروسازی نه تنها شبه افدرین می شود و می لرزد و پز می شود. این یک فرایند شیمیایی بسیار طولانی تر و تصفیه شده تر است.