تفاوت بین طراحی مشارکتی و طراحی کاربر گرا چیست؟


پاسخ 1:
  • طراحی کنترل شده توسط کاربر زمانی است که کاربران درخواست ایجاد کارکردهای خاص می کنند. می توانید از مردم انتظار داشته باشید که راه حل دقیق را به شما بگویند. این وظیفه شماست که آیا آنها را در فرایند طراحی دخیل می کنید تا به درستی طراحی کنید. طراحی مشارکتی مربوط به مشارکت افراد در طراحی است تا اطمینان حاصل شود که همه در یک قایق هستند ، نتایج انتظارات ، نیازها و غیره را برآورده می کند. به عنوان مثال ، زیراکس PARC افراد زیادی را در طراحی ماوس رایانه درگیر کرده است ، به عنوان مثال. ب با انجام آزمایشات قابلیت استفاده.