تفاوت سوئیچینگ بسته ، تعویض فریم و تعویض سلولی در چیست؟


پاسخ 1:

کارگزاری بسته: داده های خود را در بسته بندی ها تقسیم کنید. یک بار روی یک آدرس مقصد بچسبانید. این شبکه آنها را با بهترین تلاش برای تحویل به مقصد می رساند. سفارش تضمین نشده است

Frame switching: داده های خود را در بسته ها تقسیم کنید. مجموعه ای از برچسب ها را در سراسر شبکه تنظیم کنید که به هدف شما منجر شود. برای دنبال کردن این اتصال ، برچسب در هر هاپ تغییر یافته است. تحویل بهترین تلاش ، سفارش تضمین شده است.

تغییر سلول: داده های خود را در سلول های اندازه ثابت تقسیم کنید. یک هدر پف کرده اضافه کنید که حاوی یک برچسب است. مجموعه ای از برچسب ها را در سراسر شبکه تنظیم کنید که به هدف شما منجر شود. روز با هر امید تغییر می کند. تحویل تضمین شده است ، اما انتقال مجدد در سطح اتصال با از بین رفتن عملکرد انجام می شود. سفارش تضمین شده است