تفاوت بین Office 365 و Windows Server 2012 یا 2016 چیست؟


پاسخ 1:

در هیچ یک از مسابقات حتی 1٪ هم مسابقه ندارد. هر دو چیز بی سر و صدا چیزهای مختلفی هستند. MS Office 365 مجموعه ای برای کار با اسناد ، PPT ها ، صفحه گسترده های اکسل و غیره است ، در حالی که سرور 2012 و 2016 سرورهایی برای نقش ها و عملکردهای مختلف هستند زیرا هر سازمانی می خواهد این سایت را منتشر کند. بنابراین ، شما نیاز به نقش IIS در سرور دارید.