تفاوت بین نور طبیعی و لیزر چیست؟


پاسخ 1:

تفاوت بین نور طبیعی و لیزر چیست؟

بسیاری از موارد در مقایسه با نور معمولی می تواند برای لیزرها متفاوت باشد.

در زیر لیستی از مواردی که معمولاً با لیزرها همراه است (بنابراین آنها نشانه خوبی هستند که با لیزرها سر و کار دارید) ، اما در نور معمولی نیز به دست می آید. (بنابراین آنها خاصیت منحصر به فرد نیستند ، فقط یک نشانه.)

  • تقریباً تک رنگ است. نور عادی طیف بسیار گسترده ای دارد. نور طبیعی می تواند بسیار تک رنگ فیلتر شود. بعضی از لیزرها طیف بسیار گسترده ای دارند (لیزرهای فموتوسکند). منابع لیزر واگرای کوچک ، پرتو یک طرفه ای تولید می کنند که حتی برای نور معمولی بسیار آهسته پخش می شود و بعضی از لیزرها (دیودهای لیزر GaAs) واگرایی نسبتاً زیادی را نشان می دهند. شدت زیاد نور معمولاً با لیزرها همراه است ، اما نور طبیعی بسیار شدید است و بعضی از لیزرها به سختی قابل مشاهده هستند.

واقعاً چه چیزی نور را از نور لیزر متمایز می کند؟

  • انسجام (طول انسجام / زمان) انسجام ارزشی است که به ما می گوید: "اگر بدانیم که موج در یک نقطه از فضا و زمان به نظر می رسد ، می دانیم که چقدر به زمان دیگری نگاه می کند." انسجام معمولاً مقداری بین 0 (به هیچ وجه منسجم) و 1 (نور کاملاً قابل پیش بینی) نیست. هیچ منبعی به 0 یا 1 نمی رسد. لیزرها در یک طرف طیف قرار دارند و نور طبیعی به 0 نزدیکتر است (به استثنای نور از مسافتی واقعاً طولانی. ستاره ها.)

پاسخ 2:

نور معمولی واگرا و ناهماهنگ است ، در حالی که نور لیزر بسیار جهت دار و منسجم است. نور طبیعی ترکیبی از امواج الکترومغناطیسی با طول موجهای مختلف است. از طرف دیگر ، نور لیزر تک رنگ است. این تفاوت اصلی بین نور طبیعی و نور لیزر است. بنابراین نور LED نسبت به سایر چراغ ها بهتر است.