تفاوت بین NIT و یک دانشگاه خصوصی چیست؟


پاسخ 1:

از آنجا که NIT ها دانشگاه های ایالتی هستند ، بسیاری از Nits ها در هند بسیار مورد توجه هستند و انتخاب خوبی برای جذب کنندگان هستند.

بسیاری از pvt. دانشگاه ها فرصت های آموزشی بسیار خوبی را ارائه می دهند. و اگر رفیق عاقلانه و با غیرت کار کند و همچنین می تواند این امر را از جنبه های خاصی رها کند.

کالیبر BT همیشه به شما پیشنهاد می کند. اگر در پی وی تی هستید. کالج نیازی به نگرانی نیست ، اما این شرط وجود دارد که شما باید سخت و هوشمندانه کار کنید. و این کلمه برای مثال مهمتر است اگر به صورت cse یا eee هستید ، می توانید AI & AR را برای عبور از قسمت جلو بگذرانید. اگر مکانیکی هستید ، باید یک چیز بزرگ فکر کنید. یا می توانید روی GATE و IES تمرکز کنید زیرا اگر به خوبی از بین بروند می توانند تمام تنش ها را از بین ببرند. نیازی به نگرانی در مورد دانشکده ها نیز نیست ، زیرا دانشگاه های مختلفی از جمله فیلم های ویدئویی باز و همچنین در دسترس هستند.

بنابراین در یک خط تفاوت در نیترات و pvt است. کالج می گوید که نیتیا ها اگر بتوانند از پس آن برآیند و از آن استفاده خوبی داشته باشند ، شانس اضافی در pvt دارند. کالج شما هنوز هم باید به دنبال این فرصت باشید و می توانید از طریق مهارت و فداکاری شما ایجاد شود. هر بدن می داند که کالیبر همیشه می بالد.