تفاوت بین عصب شناسی و نوروفیزیولوژی چیست؟


پاسخ 1:

مغز و اعصاب به عملکرد ، آناتومی و اختلالات سیستم عصبی می پردازد و بنابراین برای مشکلاتی که بر سیستم عصبی تأثیر می گذارد با یک متخصص مغز و اعصاب مشورت می کنید.

نوروفیزیولوژی نگران سیستم عصبی و پیشرفت در این زمینه است و جنبه های فیزیولوژیکی که ممکن است در علوم اعصاب عمومی با آنها روبرو شوید را برطرف نمی کند. این شاخه در برنامه های کلینیکی خود در ردیابی فعالیت های بیوالکتریک از طریق تحریک یا حوادث طبیعی تخصص دارد.