تفاوت بین فناوری نانو و فیزیک پر انرژی چیست؟


پاسخ 1:

فیزیک انرژی بالا با کوچکترین و اساسی ترین ذرات موجود در طبیعت سروکار دارد. اگر هسته را به عنوان نمونه بگیریم ، شعاعی در حدود یک فرمی یا 10-15 متر دارد.

فناوری نانو علم و فناوری اشیاء کوچک است که اندازه آنها از 100 نانومتر کمتر است. این تقریباً 10-7 متر یا 3 اتم است.

بنابراین اشیاء تحقیق در فناوری نانو حدود 10 میلیون برابر بزرگتر از اشیاء مورد بررسی در فیزیک ذرات هستند.

منابع:

www.quantumdiaries.org/2010/07/12/the-size-of-the-proton/

https: //www.nano.gov/nanotech-10 ...


پاسخ 2:

تقریباً همه چیز را دوست دارم فناوری نانو ساختارها و سازوکارهای ساختمان را توصیف می کند که از هزارم میلیمتر کوچکتر هستند. فیزیک انرژی بالا مطالعه پدیده ها با سرعت ، دما یا بارهای شدید است. شما همچنین ممکن است بپرسید ، "تفاوت بین ساخت بانجو و باستان شناسی پزشکی قانونی چیست؟"