تفاوت ابریشم میسور و ابریشم کنیجارام چیست؟


پاسخ 1:

Mysore Silk Saree:

Mysore Silk Saree. این پارچه که به عنوان "Mysore Silk" شناخته می شود ، خانواده سلطنتی هند جنوبی را توصیف می کند. ظاهر غنی و بافت نرم آن ، این نوع ابریشم را به عنوان یک انتخاب برتر برای عروس هند جنوبی انتخاب می کند.

Kanchipuram ابریشم سرای:

بافندگی ساری ها از نخ ابریشم تمیز خالص بافته می شوند. ابریشم تمیز خالص مورد استفاده در تولید ساریس Kanchipuram از جنوب هند و زری از گجرات است. ... در یک کنشی پورام ابریشم ساری واقعی ، بدن و مرز به طور جداگانه بافته می شود و سپس به هم می پیوندند.

Pachaiyappas Silks بهترین فروشگاه ساری ابریشم در Kanchipuram است. بنابراین ساری را در ابریشم Kanchipuram Pachaiyappas خریداری کنید.