تفاوت بین زبان مادری و زبان ملی چیست؟


پاسخ 1:

من کاملاً مطمئن نیستم که منظور شما از زبان ملی چیست ، اما فرض می کنم منظور شما از زبان رسمی است. تفاوت در این است که زبان مادری شما اولین زبانی است که شما یاد می گیرید ، به اصطلاح صحبت کنید ، زیرا شما به احتمال زیاد آن را از مادر خود به دست می آورید (شخصی که بیشترین وقت خود را با او به عنوان کودک سپری می کنید). زبان رسمی زبان ملی است. بنابراین ، ممکن است مردم یک زبان مادری متفاوت از زبان رسمی کشوری که در آن به دنیا آمده اند داشته باشند. در دنیایی که به طور فزاینده ای شبکه ای می شود ، افراد بیشتری وجود دارند.