فرق بین خرد و بزرگ چیست؟


پاسخ 1:

به طور معمول ، شما حدود 15 واحد آموزش را در یک خردسال کامل می کنید. شما به ترتیب کلاسهایی که می خواهید بگذرانید ، آزادراه های بیشتری دریافت می کنید. در دانشکده من باید بیشترین کار را در کلاس بالاتر برای یک فرد خردسال انجام دهیم. به طور کلی ، شما حدود 60 واحد از یک موضوع را می گیرید. حدود 30 واحد زیر کلاس هستند و اغلب از شما خواسته می شود دنباله خاصی از کلاس ها را دنبال کنید. 30 واحد دیگر کلاس های لیگ برتر در هر موضوع هستند.

در هر دو بخش مهم و جزئی ، شما می توانید تأکید / تمرکز را انتخاب کنید که فقط به طور انتخابی موضوعات درون یک موضوع را مورد مطالعه قرار می دهد. به عنوان مثال ، من می توانم در یک کالج تاریخ تحصیل کنم ، اما می توانم رشته اصلی در تاریخ ایالات متحده را انتخاب کنم که به معنای گرفتن درس بیشتر از سایر اولویت های تاریخ / تمرکز در تاریخ ایالات متحده است.