تفاوت بین Microsoft Word و Apple Pages در چیست؟


پاسخ 1:

رقابت با محصولی که به اندازه Microsoft Word بالغ باشد (اکنون 35 سال دارد) دشوار است. این یک ابزار غنی و متنوع با لیستی از ویژگی هایی است که اکثر کاربران هرگز از آن استفاده کامل یا درک نمی کنند (Microsoft Word - Wikipedia) ، اما هنوز هم نسبتاً آسان برای استفاده هستند.

داوران ادعا می كنند كه نسخه فعلی صفحات اپل از همان تعداد منبع به عنوان نیویورك تایمز "به طور قابل توجهی" بهبود یافته است:

  • صفحات اپل که از کلمات استفاده می کنند تا از یکدیگر فاصله بگیرند (11-27-2013)

یک مقایسه کامل ، شاید کمی عجیب و غریب از MacWorld وجود دارد:

  • تست عمیق از دو برنامه بزرگ پردازش کلمه برای iPad و iPhone (16.9.2016)

اما یکی از معتبرترین منابع می تواند یک سؤال مشابه در اینجا در Quora باشد:

  • کدام بهتر ، Apple Pages یا Microsoft Word؟