تفاوت بین Microsoft Dynamics AX و Dynamics NAV چیست؟


پاسخ 1:

عاشق این سوال باشید! سلب مسئولیت: ما ممکن است مقاله ای در مورد این موضوع در Indusa بنویسیم. از آنجا که در خانواده مایکروسافت Dynamics چندین صنعت وجود دارد (Dynamics AX، NAV، GP) ، بسیاری از کاربران بالقوه به امید پیدا کردن مناسب ترین سیستم ERP برای شرکت خود ، همین سؤال را می پرسند.

کارآیی این سیستم ها به اندازه ، صنعت و اهداف تجاری شرکت شما بستگی دارد. مهم است که از تفاوت گزینه ها آگاه باشید:

در صورتی که می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، پیوندی به مقاله کامل است. من برای پاسخ به سؤالات بعدی در دسترس هستم. شما می توانید به طور مستقیم با من تماس بگیرید - اینجا آدرس ایمیل من است: [email protected]


پاسخ 2:

Dynamics NAV اساساً برای شرکت های کوچک و متوسط ​​با حضور خاص بین المللی در نظر گرفته شده است. راه حل شامل فناوری های قدرتمندی است که در دسترس شرکت های کوچک و متوسط ​​نیست ، اما این امکان را به آنها می دهد تا با شرکت هایی که اغلب از اندازه خودشان بزرگتر هستند ، به رقابت بپردازند. هنگامی که یک شرکت گسترش می یابد و یک سیستم ERP قادر به پیشبرد اهداف سازمانی است ، ضروری است که Dynamics NAV تحمل می کند. انعطاف پذیری که با استفاده از آن می توان راه حل را به راحتی سفارشی و مقیاس پذیر کرد ، Dynamics NAV را برای شرکتهایی که قصد توسعه و گسترش مشاغل خود را دارند ، انتخاب واقعاً مناسبی دانست.

با این حال ، Dynamics AX برای شرکتهای بزرگ با حضور گسترده بین المللی توسعه داده شد. برای شرکت ها و سازمان هایی با این اندازه مهم است که بتوانند استقرارهای گسترده ای را در مرزهای ملی تحویل دهند که هرکدام به زبان و ارز خود کار می کنند. در واقع ، هر دو Dynamics NAV و Dynamics AX برای مقیاس و سازگاری با نیازهای یک شرکت در حال توسعه طراحی شده اند. با این حال ، Dynamics AX برای چالش های پروژه های بزرگتر بهتر است. Microsoft Dynamics AX شریک امارات متحده عربی - Robosoft Solutions

شركت Microsoft Dynamics NAV در امارات - Robosoft Solutions DMCC


پاسخ 3:

Dynamics NAV اساساً برای شرکت های کوچک و متوسط ​​با حضور خاص بین المللی در نظر گرفته شده است. راه حل شامل فناوری های قدرتمندی است که در دسترس شرکت های کوچک و متوسط ​​نیست ، اما این امکان را به آنها می دهد تا با شرکت هایی که اغلب از اندازه خودشان بزرگتر هستند ، به رقابت بپردازند. هنگامی که یک شرکت گسترش می یابد و یک سیستم ERP قادر به پیشبرد اهداف سازمانی است ، ضروری است که Dynamics NAV تحمل می کند. انعطاف پذیری که با استفاده از آن می توان راه حل را به راحتی سفارشی و مقیاس پذیر کرد ، Dynamics NAV را برای شرکتهایی که قصد توسعه و گسترش مشاغل خود را دارند ، انتخاب واقعاً مناسبی دانست.

با این حال ، Dynamics AX برای شرکتهای بزرگ با حضور گسترده بین المللی توسعه داده شد. برای شرکت ها و سازمان هایی با این اندازه مهم است که بتوانند استقرارهای گسترده ای را در مرزهای ملی تحویل دهند که هرکدام به زبان و ارز خود کار می کنند. در واقع ، هر دو Dynamics NAV و Dynamics AX برای مقیاس و سازگاری با نیازهای یک شرکت در حال توسعه طراحی شده اند. با این حال ، Dynamics AX برای چالش های پروژه های بزرگتر بهتر است. Microsoft Dynamics AX شریک امارات متحده عربی - Robosoft Solutions

شركت Microsoft Dynamics NAV در امارات - Robosoft Solutions DMCC


پاسخ 4:

Dynamics NAV اساساً برای شرکت های کوچک و متوسط ​​با حضور خاص بین المللی در نظر گرفته شده است. راه حل شامل فناوری های قدرتمندی است که در دسترس شرکت های کوچک و متوسط ​​نیست ، اما این امکان را به آنها می دهد تا با شرکت هایی که اغلب از اندازه خودشان بزرگتر هستند ، به رقابت بپردازند. هنگامی که یک شرکت گسترش می یابد و یک سیستم ERP قادر به پیشبرد اهداف سازمانی است ، ضروری است که Dynamics NAV تحمل می کند. انعطاف پذیری که با استفاده از آن می توان راه حل را به راحتی سفارشی و مقیاس پذیر کرد ، Dynamics NAV را برای شرکتهایی که قصد توسعه و گسترش مشاغل خود را دارند ، انتخاب واقعاً مناسبی دانست.

با این حال ، Dynamics AX برای شرکتهای بزرگ با حضور گسترده بین المللی توسعه داده شد. برای شرکت ها و سازمان هایی با این اندازه مهم است که بتوانند استقرارهای گسترده ای را در مرزهای ملی تحویل دهند که هرکدام به زبان و ارز خود کار می کنند. در واقع ، هر دو Dynamics NAV و Dynamics AX برای مقیاس و سازگاری با نیازهای یک شرکت در حال توسعه طراحی شده اند. با این حال ، Dynamics AX برای چالش های پروژه های بزرگتر بهتر است. Microsoft Dynamics AX شریک امارات متحده عربی - Robosoft Solutions

شركت Microsoft Dynamics NAV در امارات - Robosoft Solutions DMCC


پاسخ 5:

Dynamics NAV اساساً برای شرکت های کوچک و متوسط ​​با حضور خاص بین المللی در نظر گرفته شده است. راه حل شامل فناوری های قدرتمندی است که در دسترس شرکت های کوچک و متوسط ​​نیست ، اما این امکان را به آنها می دهد تا با شرکت هایی که اغلب از اندازه خودشان بزرگتر هستند ، به رقابت بپردازند. هنگامی که یک شرکت گسترش می یابد و یک سیستم ERP قادر به پیشبرد اهداف سازمانی است ، ضروری است که Dynamics NAV تحمل می کند. انعطاف پذیری که با استفاده از آن می توان راه حل را به راحتی سفارشی و مقیاس پذیر کرد ، Dynamics NAV را برای شرکتهایی که قصد توسعه و گسترش مشاغل خود را دارند ، انتخاب واقعاً مناسبی دانست.

با این حال ، Dynamics AX برای شرکتهای بزرگ با حضور گسترده بین المللی توسعه داده شد. برای شرکت ها و سازمان هایی با این اندازه مهم است که بتوانند استقرارهای گسترده ای را در مرزهای ملی تحویل دهند که هرکدام به زبان و ارز خود کار می کنند. در واقع ، هر دو Dynamics NAV و Dynamics AX برای مقیاس و سازگاری با نیازهای یک شرکت در حال توسعه طراحی شده اند. با این حال ، Dynamics AX برای چالش های پروژه های بزرگتر بهتر است. Microsoft Dynamics AX شریک امارات متحده عربی - Robosoft Solutions

شركت Microsoft Dynamics NAV در امارات - Robosoft Solutions DMCC


پاسخ 6:

Dynamics NAV اساساً برای شرکت های کوچک و متوسط ​​با حضور خاص بین المللی در نظر گرفته شده است. راه حل شامل فناوری های قدرتمندی است که در دسترس شرکت های کوچک و متوسط ​​نیست ، اما این امکان را به آنها می دهد تا با شرکت هایی که اغلب از اندازه خودشان بزرگتر هستند ، به رقابت بپردازند. هنگامی که یک شرکت گسترش می یابد و یک سیستم ERP قادر به پیشبرد اهداف سازمانی است ، ضروری است که Dynamics NAV تحمل می کند. انعطاف پذیری که با استفاده از آن می توان راه حل را به راحتی سفارشی و مقیاس پذیر کرد ، Dynamics NAV را برای شرکتهایی که قصد توسعه و گسترش مشاغل خود را دارند ، انتخاب واقعاً مناسبی دانست.

با این حال ، Dynamics AX برای شرکتهای بزرگ با حضور گسترده بین المللی توسعه داده شد. برای شرکت ها و سازمان هایی با این اندازه مهم است که بتوانند استقرارهای گسترده ای را در مرزهای ملی تحویل دهند که هرکدام به زبان و ارز خود کار می کنند. در واقع ، هر دو Dynamics NAV و Dynamics AX برای مقیاس و سازگاری با نیازهای یک شرکت در حال توسعه طراحی شده اند. با این حال ، Dynamics AX برای چالش های پروژه های بزرگتر بهتر است. Microsoft Dynamics AX شریک امارات متحده عربی - Robosoft Solutions

شركت Microsoft Dynamics NAV در امارات - Robosoft Solutions DMCC


پاسخ 7:

Dynamics NAV اساساً برای شرکت های کوچک و متوسط ​​با حضور خاص بین المللی در نظر گرفته شده است. راه حل شامل فناوری های قدرتمندی است که در دسترس شرکت های کوچک و متوسط ​​نیست ، اما این امکان را به آنها می دهد تا با شرکت هایی که اغلب از اندازه خودشان بزرگتر هستند ، به رقابت بپردازند. هنگامی که یک شرکت گسترش می یابد و یک سیستم ERP قادر به پیشبرد اهداف سازمانی است ، ضروری است که Dynamics NAV تحمل می کند. انعطاف پذیری که با استفاده از آن می توان راه حل را به راحتی سفارشی و مقیاس پذیر کرد ، Dynamics NAV را برای شرکتهایی که قصد توسعه و گسترش مشاغل خود را دارند ، انتخاب واقعاً مناسبی دانست.

با این حال ، Dynamics AX برای شرکتهای بزرگ با حضور گسترده بین المللی توسعه داده شد. برای شرکت ها و سازمان هایی با این اندازه مهم است که بتوانند استقرارهای گسترده ای را در مرزهای ملی تحویل دهند که هرکدام به زبان و ارز خود کار می کنند. در واقع ، هر دو Dynamics NAV و Dynamics AX برای مقیاس و سازگاری با نیازهای یک شرکت در حال توسعه طراحی شده اند. با این حال ، Dynamics AX برای چالش های پروژه های بزرگتر بهتر است. Microsoft Dynamics AX شریک امارات متحده عربی - Robosoft Solutions

شركت Microsoft Dynamics NAV در امارات - Robosoft Solutions DMCC


پاسخ 8:

Dynamics NAV اساساً برای شرکت های کوچک و متوسط ​​با حضور خاص بین المللی در نظر گرفته شده است. راه حل شامل فناوری های قدرتمندی است که در دسترس شرکت های کوچک و متوسط ​​نیست ، اما این امکان را به آنها می دهد تا با شرکت هایی که اغلب از اندازه خودشان بزرگتر هستند ، به رقابت بپردازند. هنگامی که یک شرکت گسترش می یابد و یک سیستم ERP قادر به پیشبرد اهداف سازمانی است ، ضروری است که Dynamics NAV تحمل می کند. انعطاف پذیری که با استفاده از آن می توان راه حل را به راحتی سفارشی و مقیاس پذیر کرد ، Dynamics NAV را برای شرکتهایی که قصد توسعه و گسترش مشاغل خود را دارند ، انتخاب واقعاً مناسبی دانست.

با این حال ، Dynamics AX برای شرکتهای بزرگ با حضور گسترده بین المللی توسعه داده شد. برای شرکت ها و سازمان هایی با این اندازه مهم است که بتوانند استقرارهای گسترده ای را در مرزهای ملی تحویل دهند که هرکدام به زبان و ارز خود کار می کنند. در واقع ، هر دو Dynamics NAV و Dynamics AX برای مقیاس و سازگاری با نیازهای یک شرکت در حال توسعه طراحی شده اند. با این حال ، Dynamics AX برای چالش های پروژه های بزرگتر بهتر است. Microsoft Dynamics AX شریک امارات متحده عربی - Robosoft Solutions

شركت Microsoft Dynamics NAV در امارات - Robosoft Solutions DMCC


پاسخ 9:

Dynamics NAV اساساً برای شرکت های کوچک و متوسط ​​با حضور خاص بین المللی در نظر گرفته شده است. راه حل شامل فناوری های قدرتمندی است که در دسترس شرکت های کوچک و متوسط ​​نیست ، اما این امکان را به آنها می دهد تا با شرکت هایی که اغلب از اندازه خودشان بزرگتر هستند ، به رقابت بپردازند. هنگامی که یک شرکت گسترش می یابد و یک سیستم ERP قادر به پیشبرد اهداف سازمانی است ، ضروری است که Dynamics NAV تحمل می کند. انعطاف پذیری که با استفاده از آن می توان راه حل را به راحتی سفارشی و مقیاس پذیر کرد ، Dynamics NAV را برای شرکتهایی که قصد توسعه و گسترش مشاغل خود را دارند ، انتخاب واقعاً مناسبی دانست.

با این حال ، Dynamics AX برای شرکتهای بزرگ با حضور گسترده بین المللی توسعه داده شد. برای شرکت ها و سازمان هایی با این اندازه مهم است که بتوانند استقرارهای گسترده ای را در مرزهای ملی تحویل دهند که هرکدام به زبان و ارز خود کار می کنند. در واقع ، هر دو Dynamics NAV و Dynamics AX برای مقیاس و سازگاری با نیازهای یک شرکت در حال توسعه طراحی شده اند. با این حال ، Dynamics AX برای چالش های پروژه های بزرگتر بهتر است. Microsoft Dynamics AX شریک امارات متحده عربی - Robosoft Solutions

شركت Microsoft Dynamics NAV در امارات - Robosoft Solutions DMCC