تفاوت بین رژ لب مات و رژ لب چیست؟


پاسخ 1:

رژ لب معمولاً یک مداد خاردار است و دارای پایه دوار است و همیشه نمی تواند تیز شود. رژ لب می تواند در طرح های مختلف موجود باشد. مات ، خامه ، ساتن و غیره. رژ لب مات بیشتر از یک نوع رژ لب است و می توانید رژ لب مات را بدست آورید.

در اینجا نمونه ای از رژ لب و در اینجا نمونه ای از رژ لب مات است.