تفاوت Maple و MATLAB در چیست؟


پاسخ 1:

پاسخ برت جی ممکن است سالها پیش قابلیت های محصول را منعکس کند اما اکنون نه.

Maple از اوایل دهه 1980 به عنوان یک حل کننده نمادین شروع شد ، اما اکنون دارای ابزارهای عددی ، نمادین ، ​​برنامه نویسی و تجسم است.

Matlab به عنوان یک ابزار عددی شروع شد ، اما اکنون با خرید فناوری شخص ثالث ، حلالهای نمادین را ارائه می دهد.

هر دو محصول پیچیده ای هستند و برخی از جملات توصیفی کوتاه این کار را با عدالت انجام نمی دهند.