تفاوت بین شانس و شانس چیست؟


پاسخ 1:

تفاوت بین شانس و شانس چیست؟

"خوشبختی" اتفاقی است که به طور اتفاقی رخ می دهد. غالباً انتظار دارید چیزی بر اساس فکر یا تجربه باشد ، اما اتفاقی غیر منتظره رخ می دهد (خوب یا بد). به عنوان مثال ، شما از پشت بام سقوط کردید اما صدمه ندیدید. این خوش شانس است زیرا شما معمولاً انتظار آسیب دیدن را دارید.

"احتمال" یک کشف شاد به طور اتفاقی است. تاریخ علم باید داستان شانس باشد. به عنوان مثال ، پنی سیلین توسط یک اشکال کشف شد که نمونه باکتری مورد بررسی را از بین برد. "Serendipity" یک کشف شاد است.