تفاوت بین Longan و Lychee چیست؟


پاسخ 1:
  1. هر دو روی درختان رشد می کنند. لیچ ها متراکم تر هستند. طولی ها قطری حدود 3 سانتی متر دارند ، لیش ها کمی بزرگتر هستند. هر دو پوستی کم و بیش شبیه به هم دارند ، از نوع نازک و چرمی و شکننده است. هر دو دور هستند اما متفاوت به نظر می رسند. در حالی که رنگ لوگان قهوه ای روشن طلایی است - بسیار شبیه به میوه کیوی یا ساپوتا (چیکو) ، رنگ لیش ها مایل به قرمز است. هر دو پوسته پوسته پوسته شدن یک خمیر شفاف را نشان می دهند که به دور دانه گرد ، سیاه و براق می پیچد. هر دو دارای گوشت سفید هستند. گوشت لانگان کمی تردتر و نازک تر از لیش است. هر دو یک دانه قهوه ای تیره در وسط دارند. هر دو را می توان مستقیم از یک شاخه خورد. آنها از نظر بافت متفاوت هستند. میوه های بلند در قسمت بیرونی بسیار صاف هستند ، در حالی که لیش ها بافتی ناهموار دارند.