تفاوت بین سکه های ترازو و سایر سکه های رمزنگاری برتر (BTC ، LTC ، ETH و غیره) چیست؟


پاسخ 1:

مقیاس دارای سبد دارایی است تا ارزش آن را ثابت نگه دارد و ارزش را آزادتر مبادله کند. از آنچه ما می دانیم ، آنها به طور بالقوه می توانند cryptocurrency را به عنوان محافظ دوره های بد در اقتصاد نگه دارند. اگر حق آن را بگیرم این سرمایه گذاری برای خرده فروشی نخواهد بود. این یک نشانه انتقال ارزش در یک blockchain است که BFT آن بر اساس مواد داغ است. این تنها تعداد معدودی است که در ابتدا به کار گره اجازه داده شده است و برای خدمت به عنوان یک سبد باید پیش از این سرمایه گذاری زیادی را پرداخت کند. فهمیده نمی شود اگر این کار خاتمه یابد ، فیس بوک پول زیادی را در این پروژه قرار داده است. به نظر می رسد اکنون زیر سقف او است.