تفاوت JavaScript و Bootstrap در چیست؟ من HTML و CSS را خیلی خوب می شناسم. برای یادگیری بعدی چه زبانی توصیه می شود؟


پاسخ 1:

Bootstrap یک چارچوب جلویی است ، JavaScript یک زبان است. با جاوا اسکریپت می توانید رفتار را در مرورگرها و به طور فزاینده ای در هر جای دیگر برنامه ریزی کنید. Bootstrap یک ظاهر ، رنگ ، فونت ، شبکه و سایر عناصر را برای قرار دادن در وب سایت اضافه می کند. اگر می دانید که HTML و CSS را یاد می گیرید ، JavaScript یک تکامل طبیعی است زیرا اکثر وب سایت های اصلی به عناصر تعاملی که به آنها نیاز دارند ، نیاز دارند.


پاسخ 2:

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی است که برای قسمت جلویی و امروزه برای توسعه بخش انتهایی استفاده می شود. این در رابطه با HTML و CSS استفاده می شود.

Bootstrap یک چارچوب رابط کاربری UI است که با HTML ، CSS و JavaScript تهیه شده است. برای ساخت وب سایتهای پاسخگو استفاده می شود و رایج ترین فریم UI است که به دنبال آن ، بنیاد فریم ورک قرار دارد.

من قطعاً یادگیری JavaScript را توصیه می کنم زیرا این امر به عنوان یک قدرت غالب در دنیای توسعه وب تبدیل می شود ، به خصوص که در هر دو صفحه جلویی و پشتیبان وب سایت ها استفاده می شود.

Bootstrap یا Foundation گزینه خوبی برای شروع کار در ساخت وب سایت ها است. با این حال ، شما باید ظاهر را طوری تنظیم کنید که پروژه های وب سایت شما از جمع متمایز شود.

در اینجا لیستی از چهارچوب UI آورده شده است

  • بوت استرپ · محبوب ترین چارچوب جلویی اول و قابل پاسخ در جهان. Skeleton Responsive CSS Boilerplate پیشرفته ترین چارچوب جلویی متناسب در جهان. مستندات - UI Material Materialize https://html5boilerplate.com/ چارچوب CSS طراحی مواد

می توانید گزینه های مختلفی را انتخاب کنید. بنابراین مدتی وقت بگذارید تا دریابید کدام یک برای شما مناسب است.


پاسخ 3:

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی است که برای قسمت جلویی و امروزه برای توسعه بخش انتهایی استفاده می شود. این در رابطه با HTML و CSS استفاده می شود.

Bootstrap یک چارچوب رابط کاربری UI است که با HTML ، CSS و JavaScript تهیه شده است. برای ساخت وب سایتهای پاسخگو استفاده می شود و رایج ترین فریم UI است که به دنبال آن ، بنیاد فریم ورک قرار دارد.

من قطعاً یادگیری JavaScript را توصیه می کنم زیرا این امر به عنوان یک قدرت غالب در دنیای توسعه وب تبدیل می شود ، به خصوص که در هر دو صفحه جلویی و پشتیبان وب سایت ها استفاده می شود.

Bootstrap یا Foundation گزینه خوبی برای شروع کار در ساخت وب سایت ها است. با این حال ، شما باید ظاهر را طوری تنظیم کنید که پروژه های وب سایت شما از جمع متمایز شود.

در اینجا لیستی از چهارچوب UI آورده شده است

  • بوت استرپ · محبوب ترین چارچوب جلویی اول و قابل پاسخ در جهان. Skeleton Responsive CSS Boilerplate پیشرفته ترین چارچوب جلویی متناسب در جهان. مستندات - UI Material Materialize https://html5boilerplate.com/ چارچوب CSS طراحی مواد

می توانید گزینه های مختلفی را انتخاب کنید. بنابراین مدتی وقت بگذارید تا دریابید کدام یک برای شما مناسب است.


پاسخ 4:

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی است که برای قسمت جلویی و امروزه برای توسعه بخش انتهایی استفاده می شود. این در رابطه با HTML و CSS استفاده می شود.

Bootstrap یک چارچوب رابط کاربری UI است که با HTML ، CSS و JavaScript تهیه شده است. برای ساخت وب سایتهای پاسخگو استفاده می شود و رایج ترین فریم UI است که به دنبال آن ، بنیاد فریم ورک قرار دارد.

من قطعاً یادگیری JavaScript را توصیه می کنم زیرا این امر به عنوان یک قدرت غالب در دنیای توسعه وب تبدیل می شود ، به خصوص که در هر دو صفحه جلویی و پشتیبان وب سایت ها استفاده می شود.

Bootstrap یا Foundation گزینه خوبی برای شروع کار در ساخت وب سایت ها است. با این حال ، شما باید ظاهر را طوری تنظیم کنید که پروژه های وب سایت شما از جمع متمایز شود.

در اینجا لیستی از چهارچوب UI آورده شده است

  • بوت استرپ · محبوب ترین چارچوب جلویی اول و قابل پاسخ در جهان. Skeleton Responsive CSS Boilerplate پیشرفته ترین چارچوب جلویی متناسب در جهان. مستندات - UI Material Materialize https://html5boilerplate.com/ چارچوب CSS طراحی مواد

می توانید گزینه های مختلفی را انتخاب کنید. بنابراین مدتی وقت بگذارید تا دریابید کدام یک برای شما مناسب است.