تفاوت بین برنج یاس و باسماتی در چیست؟


پاسخ 1:

Jasmin Rice (Thai Hom Mali) یک برنج معطر است که در تایلند پرورش می یابد.

در حالی که برنج باسماتی فقط در پاکستان و هند کشت می شود. حتی در مناطق خاصی در هر دو کشور ، عمدتاً در استان پنجاب ، یعنی در استان پاکستان Punjab و در استان هند پنجاب ، هندوستان در 14 اوت سال 1947 به پاکستان و هند تقسیم شد که منجر به تقسیم Punjab به دو بخش شد. اصولاً بسماتی به طور سنتی فقط در Punjab و هیچ جای جهان رشد نکرده است ، اما اخیراً مردم استانهای دیگر سعی کرده اند باسماتی را در هر دو کشور یعنی پاکستان و هند پرورش دهند.

خاصیت برنج باسماتی که آن را QUEEN OF برنج می کند این است که هنگام پخت و پز دانه های باسماتی تقریباً دو برابر طول و دانه ها چسبنده نیستند. عطر آن نیز بسیار منحصر به فرد است ، بنابراین مردم باسماتی را به خصوص در غذاهای TRADITIONAL BIRYANI و TRADITIONAL PULAO دوست دارند.