تفاوت بین IronPython و Python در چیست؟


پاسخ 1:

IronPython پایتون اجرای منبع باز است که از چارچوب .Net استفاده می کند. IronPython می تواند از تمام کتابخانه های موجود با چارچوب .Net استفاده کند. به طور خلاصه ، IronPython به چهارچوب .Net در رایانه شما نیاز دارد که در آن Python به مترجم پایتون احتیاج دارد و پایتون نمی تواند از کتابخانه های .Net مانند IronPython استفاده کند.