تفاوت بین IQOS و JUUL چیست؟


پاسخ 1:

IQOS یک وسیله سوزش بدون گرما است که در اصل تنباکو را گرم می کند بنابراین احساس می کنید سیگار می کشید. این با سیگار کشیدن سنتی متفاوت است به همان روشی که شما از جغد استفاده می کنید و چیزی را به درستی می سوزانید.

JUUL دستگاه بخار است که در اصل پنبه آغشته به مایع را گرم می کند و همان تجربه سیگار کشیدن را ایجاد می کند.