تفاوت بین "اینترنت اشیاء (IoT)" و "قابلیت همکاری" چیست؟


پاسخ 1:

IoT یک مفهوم است ، قابلیت همکاری تابعی از اجرای است.

هرکدام از سه سازنده دیگر سه دستگاه دارید. دو سنسور (دوربین یا هر چیز دیگری) ، و سوم دروازه ای برای جریانهای خروجی دستگاه است. اگر سنسور A بتواند داده های خود را به دروازه بفرستد ، قابل تعامل است. اگر سنسور B بتواند داده های خود را به دروازه بفرستد ، قابل تعامل است.

اگر سنسور A بتواند داده ها را از حسگر B ارسال و دریافت کند ، قابل تعامل است.


پاسخ 2:

"اینترنت اشیاء" مفهومی است که مربوط به توانایی تقریبا همه دستگاه ها (ترموستات ، ساعت ، حتی لباس) برای جمع آوری داده ها و به اشتراک گذاری آن داده ها با برخی دستگاه های دیگر یا از طریق اینترنت است.

اگر یک دستگاه خاص بتواند این اطلاعات را با دستگاه دیگری به اشتراک بگذارد ، به این دو "تعامل" گفته می شود.