تفاوت بین معماری مجموعه دستورالعمل و معماری خرد چیست؟


پاسخ 1:

معماری مجموعه دستورالعمل (ISA) واسط است که پردازنده دارای نرم افزار است ، یعنی مجموعه دستورالعمل هایی که نرم افزار می تواند از آن استفاده کند.

ریزگردها به خوبی تعریف نشده است ، اما معمولاً به معماری اجرای دستورالعملها در ISA ، مثلاً اشاره دارد. ب) ساماندهی خط لوله ، چه تعداد واحد و واحدهای کاربردی (ALU ، واحد بار / فروشگاه و غیره). ISA را می توان به روش های مختلفی پیاده سازی کرد و عملکرد یکسانی را ارائه می دهد ، اما از لحاظ ظاهری ویژگی های متفاوتی دارد.