تفاوت بین IFRS و GFRS چیست؟


پاسخ 1:

چارچوب های مختلفی برای گزارشگری مالی وجود دارد (معمولاً شیوه های حسابداری پذیرفته شده) که توسط تنظیم کننده ها یا سایر نهادهای قطعنامه استاندارد ایجاد شده اند و توسط شرکت ها برای تهیه صورت های مالی خود استفاده می شوند.

چارچوب های شناخته شده جهانی برای گزارشگری مالی به GFRS ، از جمله IFRS و GAAP ایالات متحده گفته می شود.

IFRS توسط IASB ، یک نهاد مستقل با وضوح استاندارد ، برای هماهنگ کردن روشهای حسابداری در شرکتها صادر می شود.

امیدوارم جواب خود را بدست آورید.