تفاوت بین تراشه های IC و تراشه های NFC چیست؟


پاسخ 1:

مدار یکپارچه چیست؟

در ساده ترین تعریف آن ، یک مدار یکپارچه (IC) مدار است که از طریق آن انرژی جریان می یابد ، که از یک یا چند مؤلفه دیگر نیز برای یک هدف خاص در مدار مجتمع شده است. به عنوان مثال پردازنده یا نوعی حافظه.

کلمه "تراشه" بیش از حد مبهم است و اغلب برای اختصاص یک معنی خاص به او و فقط او استفاده می شود. به عنوان مثال ، تراشه های سیب زمینی وجود دارد. من برای گفتن موضوع شوخی می کنم.

به نظر من ، برچسب های NFC صرفاً نوعی IC هستند که از سه پایه یکپارچه تشکیل شده اند. پردازنده ، حافظه و آنتن.