تفاوت بین عکس های داغ و پرش های دود چیست؟


پاسخ 1:

آنها در اصل یکسان هستند ، با این تفاوت که عکسهای داغ از روی زمین به صحنه می روند ، در حالی که پرش های دود از هواپیما بی عیب و نقصی به سمت مکانی می پرند که دسترسی در غیر این صورت دشوار است. با سربازان هوایی در طول جنگ جهانی دوم تفاوت چندانی ندارد: پس از فرود ، سربازان هوایی مانند نیروهای زمینی می جنگند - اما غالباً در پشت خط هستند و از هرگونه تجهیزات یا تقویتی بریده می شوند.