تفاوت بین هومیوپاتی و آیورودا چیست؟


پاسخ 1:

آیا شما هنوز در مورد تفاوت بین داروی آیورودا و هومیوپاتی اشتباه گرفته اید؟ اکنون ، گیج نشوید. هر دو آیورودا و هومیوپاتی اشکال جایگزین پزشکی هستند. با این حال ، آنها در فلسفه و روش درمانی خود متفاوت هستند.

برخی تفاوت ها:

آیورودا به طور عمده بر سلامتی بدن انسان متمرکز است ، که بستگی به تعادل سه مؤلفه اصلی باد ، صفرا و مخاط دارد ، در حالی که هومیوپاتی معمولاً به فلسفه "حیاتی" اعتقاد دارد. آیورودا به جلوگیری از بیماری اعتقاد دارد ، در حالی که هومیوپاتی معتقد به درمان بیماری است.

داروهای آیورودیس محصولات دارویی گیاهی برای مصارف داخلی و خارجی هستند ، در حالی که از داروهای هومیوپاتی از انواع گیاهان دارویی ، حیوانی ، مصنوعی و مواد معدنی استفاده می شود.


پاسخ 2:

هومیوپاتی و آیورودا هر دو علوم قانون اساسی هستند. از نظر تجویز ، تهیه و تجویز دارو و موارد دیگر تفاوتهای زیادی وجود دارد.

فقط چند مورد را ذکر کنم:

  • هومیوپات دارویی را تجویز می کند که کلیه نشانه های فرد را در بر می گیرد ، در حالی که آیورودا ممکن است بیش از یک داروی را در هر زمان داشته باشد. هومیوپاتی داروهای تقویت شده را به گونه ای کاهش می دهد که میزان آن کاهش می یابد و احتمال عوارض جانبی یا بدتر شدن آن کمترین است ، در حالی که آیورودا از یک نوع خام دارو استفاده می کند.

پاسخ 3:

هومیوپاتی و آیورودا هر دو علوم قانون اساسی هستند. از نظر تجویز ، تهیه و تجویز دارو و موارد دیگر تفاوتهای زیادی وجود دارد.

فقط چند مورد را ذکر کنم:

  • هومیوپات دارویی را تجویز می کند که کلیه نشانه های فرد را در بر می گیرد ، در حالی که آیورودا ممکن است بیش از یک داروی را در هر زمان داشته باشد. هومیوپاتی داروهای تقویت شده را به گونه ای کاهش می دهد که میزان آن کاهش می یابد و احتمال عوارض جانبی یا بدتر شدن آن کمترین است ، در حالی که آیورودا از یک نوع خام دارو استفاده می کند.

پاسخ 4:

هومیوپاتی و آیورودا هر دو علوم قانون اساسی هستند. از نظر تجویز ، تهیه و تجویز دارو و موارد دیگر تفاوتهای زیادی وجود دارد.

فقط چند مورد را ذکر کنم:

  • هومیوپات دارویی را تجویز می کند که کلیه نشانه های فرد را در بر می گیرد ، در حالی که آیورودا ممکن است بیش از یک داروی را در هر زمان داشته باشد. هومیوپاتی داروهای تقویت شده را به گونه ای کاهش می دهد که میزان آن کاهش می یابد و احتمال عوارض جانبی یا بدتر شدن آن کمترین است ، در حالی که آیورودا از یک نوع خام دارو استفاده می کند.