تفاوت بین بالابر و وینچ برقی و سبد خرید چیست؟


پاسخ 1:

بالابر وسیله نقلیه بالابر است که قرار است به صورت سربار سوار شود و در حالت دستی یا حالت برق کار کند.

یک وینچ برقی و یک چرخ دستی برقی: یک وینچ رتیور موتوری برقی است. در هنگام استفاده از بالابر ، باید ترمز داشته باشد تا هنگام قطع برق ، بار کاهش نیابد. این باعث می شود آن را یک آسانسور کنید. وینچ معمولاً دارای براکت ثابت است ، اما وینچ که برای استفاده از سربار طراحی شده است ، قلاب و براکت چشم برای آویزان کردن از بالا دارد.

اگر یک بالابر فقط مکانیسم بالابر را مشخص کند ، سبد نصب دو محوره (XY یا راست-چپ و جلو-عقب) را برای بالابر فراهم می کند تا بتوان آن را بر روی یک بار قرار داد. با استفاده از کنترل از راه دور سیمی یا بی سیم ، سبد خرید می تواند به سمت سایت کشیده یا موتور بشود.


پاسخ 2:

آنها بر روی همین اصل کار می کنند. از بالابرها اغلب برای بلند کردن وسایل کوچک تناژ استفاده می شود. به عنوان یک قاعده ، انواع زیر با جرثقیل با یک تناژ کوچک استفاده می شود: LDA LH. همچنین می تواند به طور جداگانه با میله ها استفاده شود. سکته مغزی الکتریکی عموماً بالاتر از وزن است.

از وینچ برقی معمولاً به عنوان درایو پایین استفاده می شود ، با استفاده از قرقره ثابت ، بارهای سنگین را در استفاده عمومی برمی انگیزد.

کار برقی و بالابر بر همین اصل کار می کند ، اما برای بلند کردن اجسام با تناژ بزرگ ، جایی که معمولاً جرثقیل دو پرتو در بالای بدن او آویزان است ، استفاده از مدل های جرثقیل بسیار بیشتر خواهد بود: QD QE EM و غیره. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.craneskit.com مراجعه کنید.


پاسخ 3:

آنها بر روی همین اصل کار می کنند. از بالابرها اغلب برای بلند کردن وسایل کوچک تناژ استفاده می شود. به عنوان یک قاعده ، انواع زیر با جرثقیل با یک تناژ کوچک استفاده می شود: LDA LH. همچنین می تواند به طور جداگانه با میله ها استفاده شود. سکته مغزی الکتریکی عموماً بالاتر از وزن است.

از وینچ برقی معمولاً به عنوان درایو پایین استفاده می شود ، با استفاده از قرقره ثابت ، بارهای سنگین را در استفاده عمومی برمی انگیزد.

کار برقی و بالابر بر همین اصل کار می کند ، اما برای بلند کردن اجسام با تناژ بزرگ ، جایی که معمولاً جرثقیل دو پرتو در بالای بدن او آویزان است ، استفاده از مدل های جرثقیل بسیار بیشتر خواهد بود: QD QE EM و غیره. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.craneskit.com مراجعه کنید.


پاسخ 4:

آنها بر روی همین اصل کار می کنند. از بالابرها اغلب برای بلند کردن وسایل کوچک تناژ استفاده می شود. به عنوان یک قاعده ، انواع زیر با جرثقیل با یک تناژ کوچک استفاده می شود: LDA LH. همچنین می تواند به طور جداگانه با میله ها استفاده شود. سکته مغزی الکتریکی عموماً بالاتر از وزن است.

از وینچ برقی معمولاً به عنوان درایو پایین استفاده می شود ، با استفاده از قرقره ثابت ، بارهای سنگین را در استفاده عمومی برمی انگیزد.

کار برقی و بالابر بر همین اصل کار می کند ، اما برای بلند کردن اجسام با تناژ بزرگ ، جایی که معمولاً جرثقیل دو پرتو در بالای بدن او آویزان است ، استفاده از مدل های جرثقیل بسیار بیشتر خواهد بود: QD QE EM و غیره. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.craneskit.com مراجعه کنید.