تفاوت بین ساختارهای بزرگ کووالانسی و ساختارهای ساده کووالانسی چیست؟


پاسخ 1:

جامدات شبکه کووالانسی ، که تصور می کنم منظور شما از آن با "ساختارهای کووالانسی غول پیکر" است ، حاوی اتمهایی هستند که همه آنها به یکدیگر متصل می شوند ، معمولاً در یک الگوی خاص. قطعه های الماس و گرافیت ، هر دو عنصر کربن ، حاوی مقادیر زیادی اتم کربن هستند که در سازندهای خاص محدود شده اند. شیشه حاوی بسیاری از مولکولهای دی اکسید سیلیکون محدود در یک ماکرومول است.

ساختارهای ساده کووالانسی ، همانطور که بیشتر مردم با مولکول تصور می کنند ، در درجه اول توسط نیروهای بین مولکولی و نه توسط پیوندهای مستقیم در کنار هم قرار می گیرند.