تفاوت بین "CoCalc Jupyter" و "Notebooks Jupyter" چیست؟


پاسخ 1:

CoCalc مبتنی بر فناوری Jupyter است و برخی از کارکردهای اساسی را ارائه می دهد که ظرفیت مشتری را گسترش می دهد. توابع کنترل نسخه ویژه برای کد و نظرات و همچنین پشتیبان گیری خودکار. عملکردهای پنجره گپ نیز موجود است. عملکردهای دیگر که بیشتر به هسته Jupyter مربوط می شوند تنظیمات پیش فرض معقول و پشتیبانی از LaTeX و R Markdown هستند.