تفاوت بین محاسبات ابری و توسعه وب چیست؟


پاسخ 1:

بنابراین فقط برای ضبط آن

Cloud computing ارائه خدمات رایانه ای - سرور ، ذخیره سازی ، پایگاه داده ، شبکه ، نرم افزار ، تجزیه و تحلیل و موارد دیگر - از طریق اینترنت ("ابر") است.

در حالی که

توسعه وب به طور کلی به وظایف مرتبط با توسعه وب سایت ها برای میزبانی از طریق اینترانت یا اینترنت اشاره دارد. فرایند توسعه وب ، از جمله موارد دیگر ، طراحی وب ، توسعه محتوای وب ، اسکریپت نویسی سمت سرور / سرور و پیکربندی امنیت شبکه را شامل می شود.


پاسخ 2:

رایانش ابری و توسعه وب قابل مقایسه نیستند. روش اول یک رویکرد رایانه است ، در حالی که دومی یک زبان فنی برای توسعه برنامه برای سیستم های مبتنی بر وب (نرم افزار یا وب سایت) است. Cloud computing به معنای استفاده از برخی منابع محاسبه از راه دور از طریق اتصال به شبکه از طریق زیرساخت های عمومی (یعنی اینترنت) است. از یک رایانه در ابر (یا سرور ابری) می توان برای تنظیم یک محیط توسعه وب به عنوان یک دستگاه توسعه محلی استفاده کرد.


پاسخ 3:

رایانش ابری و توسعه وب قابل مقایسه نیستند. روش اول یک رویکرد رایانه است ، در حالی که دومی یک زبان فنی برای توسعه برنامه برای سیستم های مبتنی بر وب (نرم افزار یا وب سایت) است. Cloud computing به معنای استفاده از برخی منابع محاسبه از راه دور از طریق اتصال به شبکه از طریق زیرساخت های عمومی (یعنی اینترنت) است. از یک رایانه در ابر (یا سرور ابری) می توان برای تنظیم یک محیط توسعه وب به عنوان یک دستگاه توسعه محلی استفاده کرد.


پاسخ 4:

رایانش ابری و توسعه وب قابل مقایسه نیستند. روش اول یک رویکرد رایانه است ، در حالی که دومی یک زبان فنی برای توسعه برنامه برای سیستم های مبتنی بر وب (نرم افزار یا وب سایت) است. Cloud computing به معنای استفاده از برخی منابع محاسبه از راه دور از طریق اتصال به شبکه از طریق زیرساخت های عمومی (یعنی اینترنت) است. از یک رایانه در ابر (یا سرور ابری) می توان برای تنظیم یک محیط توسعه وب به عنوان یک دستگاه توسعه محلی استفاده کرد.