تفاوت تعطیلات و دکوراتورها در پایتون چیست؟


پاسخ 1:

دکوراتورها به معنای کلی مهارت ها یا کلاسهایی هستند که اعتراض دیگری را نشان می دهند ، که این سوال را گسترش می دهند یا زیبایی می بخشند. دکوراتور رابط غیر قابل تشخیص را از ظرفیت و یا سؤال بسته بندی شده متمایز می کند تا ذینفع اطلاع نداشته باشد که تظاهرات تزیین شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر ، آموزش آنلاین پایتون

براساس پایتون ، فرض می کنم که شما در مورد تأمین کنندگان ظرفیت صحبت می کنید. این فقط یک ظرفیت است که ظرفیت دیگری را نسبت به رقابت می پذیرد. در نقطه ای که فراخوانی می شود ، فقط ظرفیت بسته بندی شده (درگیری) را فراخوانی می کند و چیزی را به دست می آورد که از آن نتیجه استفاده می کند. در دوره آنلاین moe python بیاموزید