تفاوت بین Chrome و Chrome برای Android چیست؟


پاسخ 1:

آنها براساس همان پایه کد هستند ، بنابراین اشتباه است که بگوییم آنها بسیار متفاوت هستند. با این حال ، در گذشته برخی از انحرافات از نظر مواردی وجود داشته است که می تواند به راحتی حافظه و CPU را مصرف کند ، همین امر باعث شده Chrome برای اندرویدی فرآیندهای کمتری را بدون افزونه و غیره شروع کند. اگر روی Chrome کار کند.