تفاوت بین مسیحیت ، کاتولیک و مسیحیت ارتدکس چیست؟


پاسخ 1:

مسیحیت اصطلاح چتر است و سه گروه اصلی در مسیحیت عبارتند از: کاتولیک ، ارتدکس و پروتستان.

کلیسای اولیه در هزاره اول از زمان رسولان تا سال 1054 ادامه یافت ، هنگامی که گروه های شرقی / ارتدکس و غربی / کاتولیکی عمدتاً از طریق فرهنگ و سیاست از هم جدا شدند. اما آنها امروز بسیار دوستانه هستند

اعتقادات کاملاً مشابه است ، با یک تفاوت عمده اینکه کلیسای کاتولیک توسط پاپ رهبری می شود ، در حالی که کلیسای ارتدکس توسط پدرسالار اکومیونی هدایت می شود.


پاسخ 2:

تفاوت بین مسیحیت ، کاتولیک و مسیحیت ارتدکس چیست؟

مسیحیت یک اصطلاح کلی است که در مورد کلیساهایی که خود را مسیحی می دانند صدق می کند.

اما ، گرایشی برای گروه خاص وجود دارد كه اینكه گروههای دیگر "مسیحی" باشند ، حتی اگر گروه های دیگر این وضعیت را ادعا می كنند ، انكار كنند. چنین انکار جزم آمیز از وضعیت مسیحی دیگران ، کمتر از یک توهین فرقه ای اختلاف نظر نسبت به طبقه بندی کلیساها دارد.

به ویژه ، برخی کاتولیک ها ادعا می کنند که هیچ پروتستان در واقع مسیحی نیست. برعکس ، برخی پروتستان ها ادعا می کنند که هیچ کاتولیکی مسیحی نیست. برخی دیگر از پروتستان ها فراتر می روند و ادعا می کنند که حتی اگر پروتستان های دیگر عضو این فرقه نباشند مسیحی نیستند.

بهتر است ادعاهایی را که ممکن است در غیر این صورت اوضاع را تحت تأثیر قرار دهند نادیده بگیرید. این گروه ها همه مسیحی هستند.

* *

سه گروه اصلی كلیساهای مسیحی عبارتند از: ارتدكس (كه بعضاً به آن ارتدكس شرقی گفته می شود) ، كاتولیك (كه بعضاً كاتولیك رومی نیز خوانده می شود) و پروتستان. بزرگترین تفاوت بین آنها مسئله ساختار اقتدار کلیسا است.

به اصطلاح شکاف بزرگ در قرن یازدهم میلادی اتفاق افتاد. این شکاف بین ارتدکس و کاتولیک بود. مقر ارتدکس در قسطنطنیه (استانبول امروز) بود ، در حالی که دفتر مرکزی کلیسای کاتولیک در رم بود.

در قرن شانزدهم میلادی ، کلیساهای پروتستان به عنوان گروههای پراکنده ای که از کلیسای کاتولیک روم جدا می شوند یا علیه اعتراض فساد کاتولیک اعتراض می کردند ، شروع به توسعه کردند. در قرنهای بعد ، تعداد زیادی از گروه های پروتستان شکل گرفت ، که بسیاری از آنها ناشی از تقسیم یک کلیسای پروتستان موجود به دو یا چند قسمت بود.

* *

در حال حاضر ، کلیسای کاتولیک رومی یک سازمان بزرگ در سراسر جهان است که تحت نظارت پاپ در شهر واتیکان قرار دارد. شهر واتیکان در رم است ، اگرچه از نظر سیاسی از ایتالیا جدا است.

ارتدکسهای شرقی مجموعه ای از سازمانهای کلیسای ملی - ارتدکس یونان ، ارتدکس روسی و غیره - است که تحت یک اختیار واحد موسوم به "کلیسای میهنی قسطنطنیه" قرار دارد. با این حال ، هر سازمان ملی پدرسالار خود را دارد ، که کنترل بیشتری بر کلیسای ملی بر کلیساهای مختلف ملی دارد.

پروتستانتیسم مجموعه ای از صدها گروه با دیدگاه های مختلف است. به طور کلی هیچ قدرت مرکزی در مورد پروتستان ها وجود ندارد. برخی فرقه های پروتستان (که اغلب از آن به عنوان "فرقه" یاد می شود) مقامات مرکزی خود را دارند ، در حالی که برخی دیگر از رهایی از چنین مقاماتی غرور می کنند. اما ، به طور کلی ، پروتستان ها اقتدار پاپ کاتولیک روم را انکار می کنند (و علاوه بر این ، آنها اقتدار کلیسای میراث جهانی قسطنطنیه را انکار می کنند).