تفاوت بین ChM و FRCS (در انگلیس) چیست؟


پاسخ 1:

ChM بیشتر یک دوره واسطه ای بین MRCS و FRCS است.

MRCS مانند مدرک پایه ای است که در سال های اولیه آموزش جراحی به دست آمد.

پس از انتخاب آموزش ویژه ، می توانید مدرک دانشگاهی خود را در زمینه مورد علاقه خود انجام دهید.

این می تواند توسط FRCS ، نوعی آزمون خروج قبل از مشاور شدن ، دنبال شود.