تفاوت بین شخصیت و روش چیست؟


پاسخ 1:

فکر می کنم منظور شما بازیگر شخصیت است.

خوب ، تفاوت واقعی وجود ندارد زیرا این دو چیز متفاوت است. بازیگر روش می تواند بازیگر شخصیت باشد و برعکس.

پس بازیگر شخصیت دقیقاً چیست؟ ویکی پدیا اینگونه تعریف می کند: یک بازیگر شخصیت یک بازیگر پشتیبان است که شخصیت های غیر معمول ، جالب یا غیر عادی را بازی می کند. این اصطلاح که غالباً با شخصیت اصلی در تضاد است ، تا حدی انتزاعی است و برای تفسیر باز است. به معنای واقعی کلمه ، همه بازیگران را می توان بازیگر شخصیت دانست زیرا همه "شخصیت ها" را بازی می کنند ، اما به معنای معمول این بازیگری است که نقش حمایتی ویژه و مهمی دارد (نقش شخصیت).

روش بازیگری در واقع اصطلاحی چتر برای تکنیک های مختلف بازیگری است که در ایالات متحده آمریکا تأسیس شده و مبتنی بر آموزه های کنستانتین استانیسلاوسکی است.

معلمان مختلفی مانند لی استراسبورگ ، سانفورد میسنر ، اوتا هاگن ، استلا آدلر و ایوانا چوبوک و غیره به نسخه های مختلف فکر می کنند.


پاسخ 2:

سیب و پرتقال. شما در حال تلاش برای مقایسه دو چیز کاملاً متفاوت با یکدیگر هستید.

روش بازیگری به استفاده از تعدادی از تکنیک های تعریف شده توسط لی استراسببرگ بر اساس کار استانیسلاوسکی و بعداً توسط بسیاری از متخصصان دیگر تصحیح شده است که انتخاب آنها بعضا توسط بازیگران در حال آماده سازی برای یک نقش است. ،

"درام کاراکتر" وجود ندارد ، اما ممکن است شما به اصطلاح "بازیگر شخصیت" که برای توصیف حرفه ای یک بازیگر که عمدتا در شخصیت های غیر معمول یا غیر عادی بازی می کند ، اشاره کنید ، معمولاً در یک زیر بخش به جای اینکه در نقش پیشرو


پاسخ 3:

سیب و پرتقال. شما در حال تلاش برای مقایسه دو چیز کاملاً متفاوت با یکدیگر هستید.

روش بازیگری به استفاده از تعدادی از تکنیک های تعریف شده توسط لی استراسببرگ بر اساس کار استانیسلاوسکی و بعداً توسط بسیاری از متخصصان دیگر تصحیح شده است که انتخاب آنها بعضا توسط بازیگران در حال آماده سازی برای یک نقش است. ،

"درام کاراکتر" وجود ندارد ، اما ممکن است شما به اصطلاح "بازیگر شخصیت" که برای توصیف حرفه ای یک بازیگر که عمدتا در شخصیت های غیر معمول یا غیر عادی بازی می کند ، اشاره کنید ، معمولاً در یک زیر بخش به جای اینکه در نقش پیشرو