تفاوت قند نیشکر و فروکتوز در چیست؟


پاسخ 1:

قند نیشکر تقریباً 100٪ ساکارز است. آنچه معمولاً از آن به عنوان "فروکتوز" یاد می شود ، قند دیگری به نام فروکتوز است. در ترکیب شیمیایی آنها اختلافاتی وجود دارد و هر دو متعلق به طبقه بزرگتری از مواد شیمیایی به نام "قند" هستند.

بحث در مورد نحوه پردازش بدن قندهای مختلف بدن در حال انجام است.