تفاوت بین Call Money و Term Repo در چیست؟


پاسخ 1:

سلام کمال ، وقتی صحبت از پول مکالمه می شود ، بسیار آسان است ، این برای افراد بازرگان یا طرف های دیگر در تجارت است ، اما وقتی در مورد اصطلاح repo صحبت می کنید ، فقط بین بانک ها و RBI است. هنگامی که بانک های تجاری برای مدت زمان کوتاهی از بانک های مرکزی وام می گیرند ، این بازپرداخت مدت است و پول مکالمه نیز وام کوتاه مدت است (معمولاً یک شبه تا 15 روز) ، اما نه به بانک ها.