تفاوت بین بادام کالیفرنیا ، مامرا و گوربندی چیست؟


پاسخ 1:

بادام کالیفرنیا از طعم شیرین تری برخوردار است زیرا آنها از نظر شیمیایی فرآوری شده و بیشتر مصرف می شوند و تقریباً 85 درصد از بازار بادام را تشکیل می دهند. آنها در شرایط بسته بندی بسته بندی بزرگتر و در دسترس هستند.

بادام ممرا و گوربندی از خاورمیانه و افغانستان کشت و وارد می شوند. کمی طعم تلخ.

بادام مامرا از نظر ارگانیک و ارقام خالص رشد می کند ، شکل آن تنها 4٪ بادام در سراسر جهان را تشکیل می دهد. آنها از نظر کربوهیدرات بالاتر ، روغنهای طبیعی بیشتری دارند. به طور مستقیم قابل مصرف است.

بادام گوربندی همچنین برای مصرف مستقیم مناسب است ، سرشار از مواد مغذی و مواد گیاهی ثانویه است و به عنوان "چوتی جیری" نیز شناخته می شود.