تفاوت بین جعبه سیاه ، جعبه خاکستری و چک باکس سفید در VLSI چیست؟


پاسخ 1:

اینها بیشتر مفاهیمی نظری هستند. تفاوت در اسلاید زیر را از دوره آنلاین من مشاهده کنید

عملاً بیشتر بررسی ها از روش جعبه خاکستری استفاده می کنند. برخی از مناطق طراحی یک جعبه سیاه به حساب می آیند ، در حالی که بسیاری از قسمت های دیگر طراحی ضمن تعریف روش های تأیید و موارد آزمایش ، با تمام جزئیات مشاهده می شوند.

برای اطلاعات بیشتر ، به دوره های آنلاین VLSI مراجعه کنید - SystemVerilog، Assertions، UVM