تفاوت بین اختلال دوقطبی و اختلال موثر دوقطبی چیست؟


پاسخ 1:

فرقی نمی کند. اختلال خلقی دوقطبی اصطلاحی است که در ایالات متحده استفاده نمی شود ، اما توسط روانپزشکی که می شناسم در انگلستان آموزش دیده بود ، مورد استفاده قرار گرفت. برخی از فروشندگان ممکن است از آن در ایالات متحده استفاده کنند ، اما این یک تشخیص DSM-5 یا ICD-10 نیست. این سیستم های طبقه بندی هر دو از اختلال دو قطبی (و مشخصات مختلف آن) استفاده می کنند. و البته ، اختلال دو قطبی در گذشته به عنوان افسردگی مانیک گفته می شد. Bipolar متعلق به دسته اختلالات خلقی است ، به همین دلیل گاهی این اصطلاح استفاده می شود ، اما در تجربه من ، که در تجربه من معمولاً توسط یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی غیر روانی نوشته شده است.