تفاوت بین یک حسابدار و یک اقتصاددان چیست؟


پاسخ 1:

برای افرادی که علاقه مند به کار با شماره ها و بخشی از فرایندهای مالی یک شرکت هستند ، بررسی مسیرهای شغلی احتمالی می تواند شامل تعیین تفاوت بین یک حسابدار و یک اقتصاددان باشد. در هر دو نقش ، یک حسابدار یا یک متخصص امور مالی اقتصادی در پیشبرد سیاست اقتصادی و مالی هر نوع سازمان تأثیر دارد.

نقش یک حسابدار

حرفه حسابدار هنوز هم در کلیه صنایع و شرکت ها تقاضای زیادی دارد. صرف نظر از اینكه می خواهید برای كسب و كار كوچك یا یك سازمان چندملیتی كار كنید ، حسابداران نه تنها گزینه های بسیاری برای بهبود محیط كار دارند ، بلكه روش های مختلف دیگری نیز وجود دارد كه می توانید در موفقیت یك شركت نقش ایفا كنید. برای بسیاری از متخصصان این حوزه ، تبدیل شدن به یک حسابدار معتبر عمومی (CPA) اولین قدم است.

برخی از CPA ها کارمندان شرکت ها ، مؤسسات حسابداری ، سازمان های دولتی ، غیرانتفاعی ، موسسات مالی مانند بانک ها یا اتحادیه های اعتباری و مؤسسات آموزشی را استخدام می کنند. به عنوان CPA ، متخصصان وظایفی از قبیل تکمیل و مدیریت صورت های مالی ، اظهارنامه مالیات بر درآمد ، برنامه ریزی مالیاتی و سیستم های مختلف حسابداری را برای افراد و مشاغل انجام می دهند. سایر وظایف می تواند شامل صورتحساب و ایجاد اسناد و گزارشهای مختلف باشد.

کارهای اضافی را می توان به حسابداری اختصاص داد ، به عنوان مثال این شامل تجزیه و تحلیل داده های مالی ، بررسی صورت های مالی ، تهیه بودجه و ارائه توصیه هایی برای معاملات مالی است. در نهایت ، یک حسابدار در بسیاری از کارهای روزمره سازمان و تصمیمات مالی درگیر است.

نقش یک اقتصاددان

مانند یک حسابدار ، یک حرفه در اقتصاد نیاز به درک حوزه های مختلف مالی ، حسابداری و اقتصاد دارد. با این حال ، یک اقتصاددان وظایفی را انجام می دهد که به سازمان های مختلف امکان پیش بینی تصمیم گیری در مورد شرایط اقتصادی را می دهد تا فراتر از عملیات مالی روزانه یک شرکت یا سازمان باشد. بیشتر آنچه که یک اقتصاددان هر روز انجام می دهد مربوط به تحقیق در مورد تأثیر سیاست های اقتصادی و پیش بینی مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده است.

اقتصاددانان غالباً به نقشهای عملی و نظری تقسیم می شوند. اقتصاددانان عملی اغلب برای مؤسسات مالی ، مشاغل و سازمانهای دولتی کار می کنند. یکی از وظایف اصلی اقتصاددان عملی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیقات به منظور شناسایی روندهای اقتصادی و تأثیر سیاست اقتصادی و پیش بینی در مورد منابع ، کالاها ، خدمات ، هزینه ها ، تورم ، صادرات و واردات و اشتغال است.

اقتصاددانان نظری ، که اغلب توسط سازمانهای دولتی و مؤسسات آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند ، اغلب مسئول بررسی و ارزیابی تأثیر سیاستهای اقتصادی فعلی و پیش بینی تأثیر تغییرات سیاست هستند. این تحقیق اقتصاددانان نظری را قادر می سازد تئوری ها و مدل های ریاضی را توسعه داده و ارائه دهند که می توانند بر تغییرات سیاست های اقتصادی تأثیر بگذارد.