تفاوت بین پاسخگویی و گناه چیست؟


پاسخ 1:

در اینجا تفاوت بین پاسخگویی و گناه است. در ساده ترین حالت ، مسئولیت پذیری به معنای مسئولیت پذیری یا توضیح توضیحات در مورد اقدامات یا کار است ، در حالی که سرزنش به معنای این است که شما در قبال اعمال خلاف واقع هستید و لیاقت گناه را دارید. ممکن است شما مسئولیت یک عمل خوب یا بد را بر عهده بگیرید ، اما شما فقط می توانید مسئول رفتارهای نادرست باشید.

امیدوارم جواب من به من کمک کرده باشد.

ممنون از خواندن


پاسخ 2:

تعریف گناه از طریق اینترنت (جستجوی گوگل) این است: "مسئولیت ارتکاب اشتباه و مستحق انتقاد یا گناه است." در این مورد ، سوء رفتار قبلاً ارزیابی شده است.

مسئول به سادگی به معنی (از همان منبع) است: "لازم است یا انتظار می رود اقدامات یا تصمیمات را توجیه کند. مسئول. "هیچ دلایلی برای قضاوت در مورد سوء رفتار وجود ندارد.


پاسخ 3:

تعریف گناه از طریق اینترنت (جستجوی گوگل) این است: "مسئولیت ارتکاب اشتباه و مستحق انتقاد یا گناه است." در این مورد ، سوء رفتار قبلاً ارزیابی شده است.

مسئول به سادگی به معنی (از همان منبع) است: "لازم است یا انتظار می رود اقدامات یا تصمیمات را توجیه کند. مسئول. "هیچ دلایلی برای قضاوت در مورد سوء رفتار وجود ندارد.