تفاوت بین ران گوشت گاو و شانه گاو چیست؟


پاسخ 1:

لهجه انگلیسی:

"پا گوشت گاو بخشی از شاخه (یا پا) گاوی یا تلیسه است. در بریتانیا ، قطعات گوشتی مربوط به گوشت گاو ، ساق پا (قسمت جلویی) و ساق پا (لب به لب) است. به دلیل استفاده مداوم از این ماهیچه توسط حیوان ، معمولاً سخت ، خشک و سینوسی است. بنابراین ، اگر در مدت زمان طولانی در حرارت مرطوب پخته شود ، بهترین گزینه است. "

ران گوشت گاو در برابر ران گوشت گاو